s

 
 


 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
  อาหารกล่อง
 

เมนูอาหารกล่อง

 • ข้าวราดกระเพาหมู
 • ข้าวราดกระเพาไก่
 • ข้าวราดกระเพากุ้ง
 • ข้าวราดกระเพาปลาหมึก
 • ข้าวราดกระเพารวมมิตรทะเล
 • ข้าวผัดหมู
 • ข้าวผัดไก่
 • ข้าวผัดกุ้ง
 • ข้าวผัดรวมมิตรทะเล
 • ข้าวหมูทอดกระเทียมพริกไทย
 • ข้าวไก่ทอดกระเทียมพริกไทย
 • ข้าวกุ้งทอดกระเทียมพริกไทย
 • ข้าวผัดพริกแกงหมู
 • ข้าวผัดพริกกแกงกุ้ง
 • ข้าวผัดพริกแกงไก่
 • ข้าวหมูแดง
 • ข้าวหมูกรอบ
 • ข้าวสันนอกหมูอบซอส
 • ข้าวกระดูกหมูอ่อนอบซอส
 • ข้าหมูทอดกระเทียม
 • ข้าวกุ้งทอดกระเทียม
 • ข้าวปลาหมึกทอดกระเทียม
 

  อาหารกล่องประเภทหมูและไก่            ราคากล่องละ   40  บาท
  อาหารกล่องประเภทกุ้งและปลาหมึก    ราคากล่องละ   45  บาท

 
 

หมายเหตุ

 1. ค่าบริการขนส่งนอกสถานที่ตั้งแต่  500 บาท ขึ้นไป
 2. จำนวนสั่งขั้นต่ำ  100  กล่องขึ้นไป
 
 
 
 
 
ร้านสวัสดีฟูดส์ (Sawadeefood) 45/79 หมู6 ต.คูคต อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี 12130
โทร. 084-0177283 ID LINE: sawadeefood เบอร์โทร. 02-994-8231
E-mail : sawadeefoods@gmail.com
Copyright @ 2014 www.sawadeefood.com. All rights reserved. Design by HTML-WEBDESIGN